Depressions prov

Välkommen till Wherapys Depressions prov

Namn
Mailadress
Stad
Beskriv ditt humör under de senaste tre dagarna?
Beskriv i vilken grad du har oroat dig de senaste tre dagarna. Tänk på hur intensiva dessa känslor har varit och om de alltid har varit där.
Hur bra har du sovit de senaste tre dagarna? Bortse från användningen av sömnmedel. Om du har sovit längre än vanligt markera ruta 6.
Hur är din aptit?
Har du haft svårt att koncentrera de senaste tre dagarna?
Har du haft svårt att vara motiverad de senaste tre dagarna?
Hur bedömer du din grad av empati för andra människor och din grad av passion för aktiviteter som tidigare gjort dig lycklig?
Är du orolig för framtiden?
Vill du leva? Har du tänkt på att ta livet av dig?
© Copyright 2020 - Wherapy