Ångest prov

Välkommen till Wherapys Ångest prov

Namn
Mailadress
Stad
Hur orolig har du varit de senaste tre dagarna?
Är du lättirriterad? Hur arg blir du?
Hur har du sovit de senaste tre dagarna? Bortse från användningen av sömnmedel. Om du sover mer än förr kryssa i ruta 6.
Är du orolig för din hälsa?
Oroar du dig för småsaker? Blir du orolig för saker som inte har hänt ännu?
Lider du av någon form av fobi?
Har du följande symtom? hjärtklappning, muntorhet, kalla händer och fötter, känslig i magen, svettas mycket.
Lider du av värk i kroppen? Hur allvarliga är de? Behöver du ta smärtstillande läkemedel? Bortse från smärta eller värk orsakat av skada eller sjukdom.
Har du haft panikångestattacker de senaste tre dagarna?
© Copyright 2020 - Wherapy